Support service
×

Trend a variace v diapazonu

Trend a variace v diapazonu

 

Trend existuje do té doby, dokud si ceny v průběhu času udrží tendenci růst a klesat. Když je trend rostoucí, každá následující úroveň podpory a odporu překračuje předchozí. Během klesajícího trendu je každá následující úroveň minim a maxim na úrovních podpory a odporu nižší než předchozí. Variace podpory a odporu diapazonu se vyskytují přibližně na stejné úrovni.

 

Taktika trendových operací a operací s variacemi v rozpětí je odlišná. Otevřené dlouhodobé pozice na rostoucím trendu a krátkodobé pozice na klesajícím trendu jsou ziskové během existence trendu. Naopak, když ke změnám dochází v diapazonu, je nutné pozice uzavřít při sebemenších známkách obratu trendu.

 

Druhý rozdíl ve strategii jednání během trendů a variací v rámci diapazonu se týká odlišného přístupu ke slabým a silným tržním trendům. Jakmile existuje trend, je potřeba se držet silných tendencí, nakupovat v uptrendu a prodávat, když je trend klesající. Při změnách v diapazonu je nutné postupovat opačným směrem, tj. nakupovat, když je trh slabý, a prodávat, když je trh silný.

 

Nejobtížnějším úkolem technické analýzy je definovat trendy a variace v diapasonu. Absence jistoty v situaci vede k nevyhnutelným chybám.

 

Profesionálové by měli být připraveni ztrátové pozice rychle uzavřít, aniž by byli tvrdohlaví. Snaha dokázat, že má člověk pravdu, může přijít draho.

 

Metody a techniky

 

Pro definování trendů nebo variací v diapazonu neexistuje žádná jedinečná, ani magická metoda. Ve skutečnosti existuje řada strategií, které by měly být používány současně. Když se strategie navzájem potvrdí, slouží jako další faktor, který posiluje spolehlivost jejích informací. V případě, že si navzájem odporují, je lepší se provádění operací na trhu zdržet.

 

1. Odhadněte obrazce, které jsou tvořeny maximálními a minimálními cenami. Pokud během podpory a odporu maximální a minimální ceny vytvoří rostoucí řetězec, jedná se o vzestupný trend. Pokud posloupnost klesá, jedná se o klesající trend.

 

2. Nakreslete rostoucí trendovou linii a spojte nedávné důležité body cenových minim; a linii klesajícího trendu spojující nedávné důležité body cenových maxim. Sklon posledních trendových linií ukazuje aktuální trend. Významný bod, který odpovídá minimální nebo maximální ceně, se pro 24hodinový graf používá po dobu alespoň jednoho týdne. Čím více grafů člověk analyzuje, tím více zkušeností s definováním těchto bodů získá. Technická analýza je věda i umění.

 

3. Nakreslete křivku odpovídající 13dennímu EMA. Směr jejího sklonu reprezentuje trend. Pokud EMA nemá během jednoho měsíce žádná nová cenová maxima či minima, znamená to období variací v diapazonu.

 

4. Také některé tržní ukazatele jsou při identifikaci trendu nápomocné – MACD, Directional system a další. V rané fázi trendu generuje Directional system dobré výsledky. Ukazatel VHF (Vertical Horizontal Filter) je vytvořen zejména pro identifikaci okamžiku výskytu trendu.

 

Obchodovat nebo čekat

 

Bez ohledu na to, jaké metody používáte, vždy pamatujte na pravidlo finančního řízení. Částka, která se rovná rozdílu mezi částkou při otevření pozice a při uzavření stop loss, by neměla překročit 2 % vašich finančních prostředků, bez ohledu na to, jak atraktivní se obchod může zdát.

 

Taktika finančního řízení se liší v závislosti na trendech a variací trhu v diapazonu. Pokud existuje trend, je třeba otevírat pozice zahrnující poměrně malé částky, a pozice by měly být uzavřeny ve chvíli, když je rozdíl v cenách vysoký. Pokud existují variace v diapazonu, lze otevírat pozice za použití větších částek, ale i při těch nejmenších změnách je potřeba pozice uzavřít.

 

Při obchodování s variacemi v diapazonu je velmi důležité zvolit správný okamžik pro otevření obchodu. Zatímco pro umístění pozic v souladu s trendem to tak důležité není.

 

Profesionálové dávají přednost obchodování během variací diapazonu, protože mají více možností okamžité správy svých fondů s menšími nepřímými náklady (provizní poplatky, ztráty způsobené rozdílem cen bid a ask atd.). Amatérští obchodníci a ti, kteří nemají s obchodními platformami moc zkušeností, by měli převážně obchodovat s trendy.

 

Nesrovnalosti spojené s různými časovými základnami

 

Celkový obraz o aktuálních podmínkách na trhu, získaný z grafů, které byly vykresleny na různých časových základnách, může být rozporuplný.

Pokud existují pochybnosti o přítomnosti a povaze trendu během analýzy grafu, měli bychom se obrátit na diagramy s větším základním obdobím. To je hlavní princip vykreslování obchodního systému Triple Screen.

Jednou z rozšířených pochyb je, že úspěch závisí na rychlosti příjmu informací a rychlosti provádění operací v obchodním systému.


Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""