Support service
×

Typy grafů

Typy grafů používané v technické analýze na forexu.

 

Forexové grafy jsou většinou tvořeny dvěma souřadnicemi – cenovou souřadnicí (svislá osa y) a časovou souřadnicí (vodorovná osa x). Někdy je tickový graf objemu také vykreslen na svislé ose y.

 

Měřítko časové osy (také nazývané interval, obchodní období nebo časový rámec) se může lišit.

Jako časový rámec se tradičně používají následující intervaly: 1 měsíc, 1 týden, 1 den, 4 hodiny, 1 hodina, 30 minut, 15 minut, 5 minut, 1 minuta a individuální kotace nebo tick.

Poznámka: individuální kotace nebo tick je cena, kterou mění tvůrce trhu, přenášená informačními systémy současně ve formě dvou nových cen: ask a bid. Každé cenové období má čtyři rozměry:

 

- otevírací cena obchodování je tržní cena, která byla vytvořena v okamžiku zahájení obchodování. Protože na začátku obchodování (nákup a prodej) jsou vždy ceny dvě, otevírací cena se obvykle počítá jako střední cena cen ask a bid, tj. (ask+bid)/2. Aktuální cena na začátku časového rámce je první kotací daného období.

 

- zavírací cena je tržní cena, jež se vytvoří na konci obchodování. Protože na konci obchodování jsou vždy ceny dvě, zavírací cena se obvykle počítá jako aritmetický průměr cen ask a bid, tj. (ask+bid)/2; ve skutečnosti je zavírací cena poslední kotací daného období.

 

- maximální cena obchodování – je nejvyšší cena na forexu, která se během obchodování vytvoří (většinou se jedná o ask cenu, protože je vždy vyšší než bid cena).

 

- minimální cena obchodování je nejnižší cena na forexovém trhu, která se vytvoří během obchodování (většinou se jedná o bid cenu).

 

Volitelně je v grafu k těmto čtyřem rozměrům zobrazen objem ticků jako nezávislý ukazatel.

 

- objem ticků je množství ticků (cenová změna tvůrců trhu), které vstoupily do informačního systému v daném časovém období.

 

Typy grafů

 

1. Tickový graf

 

Má nejdetailnější měřítko – 1 tick (individuální kotace cen bid a ask tvůrce trhu). Jedná se o graf kotací bid a ask cen, které mají podobu sloupců v cenovém grafu.)

Maximum každého samostatného sloupce je ask cena, minimum bid cena.

 

Použití tickového grafu je obvykle omezeno na přesnou identifikaci úrovní podpory a odporu, a také se používá ke zvýšení efektivity nákupu a prodeje dosahováním místních minim a maxim. Zpravidla se nepoužívá pro analýzu trhu, protože jeho měřítko nelze použít v technické analýze.

 

2. Liniový graf

 

Liniový graf je vykreslen pomocí jedné z cen v obdobích, jak jsme si všimli výše. Ve většině případů se pro jeho vykreslení používá zavírací cena, avšak otevírací ceny, maxima a minima lze také použít jako jejich syntetické varianty: Mediánová cena ([maximum + minimum]/2) nebo typická cena ([maximum + minimum + zavírací cena]/3).

 

Lineární graf má určité pozitivní i negativní vlastnosti.

 

Pozitivní vlastnosti:

 

- je pohodlný pro hledání formací technické analýzy;

 

- absence nadbytečných informací.

 

Negativní vlastnosti:

 

- protože je tvořen pomocí jediného typu ceny, není možné vyhodnotit, zda během obchodování došlo k výrazným zvýšením a poklesům ceny.

 

3. Sloupcový graf nebo graf intervalových histogramů

 

K vytvoření sloupcového grafu se používají všechny čtyři typy cen: otevírací, maximum, minimum, zavírací.

V grafu je každé období zobrazeno svislou čarou (což je rozsah cenových variací v daném období), přičemž vpravo a vlevo od ní jsou další čáry.

 

Horní konec svislé čáry ukazuje vysokou maximum dosažené trhem v tomto období. Spodní konec svislé čáry ukazuje minimum dosažené trhem v daném období. Svislá čára jako celek je tedy rozpětí období obchodování (např. hodina) nebo celkové limity cenové variace v rámci jednoho období.

Levá čára zobrazuje úroveň ceny na začátku období a nazývá se otevírací cena. Pravá čára zobrazuje úroveň ceny, která byla na konci období (např. v určitou hodinu) a nazývá se zavírací cena. Vzhledem k tomu, že pravá čára zobrazuje cenu na samém začátku obchodování a levá cenu v době uzavření obchodování; je-li levá čára vyšší než pravá, cena v tomto období se snížila. Pokud je to naopak, cena se zvýšila.

 

Výhody:

 

- možnost přibližně odhadnout, co se v daném období dělo;

- mezery jsou v grafu vidět.

 

Nevýhody:

 

- obtížné odhadnout růst nebo pokles trhu během období od prvního znamení.

- nemožnost definovat trend v daném období (je nutné změnit na menší měřítka)

 

4. [[Japonské svíčkové grafy (I)|Japonské svíčkové grafy]]

 

Svíčkový graf je při zobrazování funkčnosti  téměř identický se sloupcovými grafy, ale je pohodlnější pro vizuální vnímání. V tomto grafu jsou použity všechny čtyři základní typy cen a každá jednotlivá svíčka. Stejně jako ve sloupcovém grafu označují určité časové období, např. 1 hodinu.

 

Široká část svíčky (obdélník) se nazývá skutečné tělo svíčky. Tělo svíčky značí cenové rozpětí mezi otevírací a zavírací cenou. Zbarvené tělo svíčky znamená, že zavírací cena byla nižší než otevírací cena, tj. běhen daného období cena klesla. Prázdné (nezbarvené) nebo průhledné tělo svíčky ukazuje, že zavírací cena byla vyšší než otevírací cena, tj. cena v daném období vzrostla.

Svislá čára nad tělem svíčky se nazývá horní stín a její horní bod ukazuje maximum, na které se ceny v daném období vyšplhaly. Svislá čára pod tělem svíčky se nazývá spodní stín a její spodní bod je minimum, ke kterému ceny v daném období klesly.

 

Poznámka:

 

Tělo rostoucí a klesající svíčky v různých programech technické analýzy může mít různou barvu, v závislosti na nastavení obchodního terminálu InstaTrader. Původně značila červená svíčka růst a černá pokles. Ale jak už to tak bývá, první svíčkové grafy přišly z Japonska do USA  jako fotokopie, kde klesající svíčka byla černá a rostoucí bílá. Existují i ​​jiné barevné kombinace, například zelená barva značící rostoucí svíčku a červená barva klesající svíčku. Zpravidla se držíme tradice, že zbarvené tělo svíčky značí pokles a prázdné tělo svíčky značí růst, případně je klesající svíčka tmavší než rostoucí.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""