Support service
×

Locking

Locking je druh zajišťovací (hedging) strategie, která se zameřuje na minimalizaci rizik spojených se změnami chování trhů. Rozdíl mezi zajištěním (hedging) a uzamčením (locking) je v tom, že zajištění se používá pro různé obchodní nástroje, zatímco zajištění se používá pro jeden obchodní nástroj.

Locking se použije jako nebo místo příkaz stop loss pro omezení ztrát. Mechanismus nastavení zámku (lock) je poměrně jednoduchý: pokud je obchod nerentabilní, nastavíte čekající objednávku v určité vzdálenosti od ceny. Tato taktika vám umožní vyhnout se ztrátám a dokonce uzavřít původně nerentabilní obchod se ziskem za předpokladu, že se cena vrátí na potřebnou úroveň nebo celkový objem ziskových pozic překročí ztráty.

Zvažme populární strategii profit locking. Tato metoda je založena na zachycení cenových pohybů v rozmezí 40–50 pipsů, takže ji lze úspěšně použít při intradenním obchodování. Podle autora této metody nemusíte používat žádné ukazatele. Je to však na vás. Nejprve je nutné se naučit některá základní pravidla omezení rizika:

1. Celkový objem otevřených pozic by neměl překročit 10 % vkladu.

2. Maximální počet otevřených pozic by neměl být větší než 10.

3. Objem vkladu by neměl být menší než 30 lotů. Zde máme na mysli poměr objemu obchodu k výši vkladu. To znamená, že pokud je objem obchodu 0,1 lot, vklad by měl být alespoň 3 000 USD.

Jak nastavit locking:

1. Umístěte čekající stop příkaz na úrovni 30–40 pipsů z ceny.

2. Jakmile je otevřena první pozice, umístěte druhý stop příkaz ve stejném směru na úrovni 10–15 pipsů od prvního obchodu a ještě jeden čekající příkaz stejného objemu v opačném směru na úrovni 10–20 pipsů. Druhý čekající příkaz můžete také otevřít manuálně, pokud se cena obrátí. Je tedy vytvořen lock, neboli zámek, který fixuje ztrátu ve výši 10–20 pipsů v případě, že vstup nebude úspěšný.

3. Pokud je příkaz otevřen, ale cena se pohybuje v opačném směru a zasáhne obrácený čekající příkaz, měli byste posunout čekající příkaz v novém směru pohybu ceny (tj. proti původnímu směru) na úrovni 10–15 pipsů.

4. Ziskové pozice lze umístit na úroveň bodu zlomu (break-even) pomocí příkazů trailing stop a reverse stop, které nebyly spuštěny a jsou přesunuty o 10 pipsů z další otevřené pozice.

5. Jakmile bude součet zisků a ztrát kladný nebo záporný s minimální hodnotou, mohou být všechny pozice uzavřeny. Tímto způsobem se můžete pokusit dosáhnout vyššího zisku.

6. Objem každé otevřené pozice se může lišit, ale celkový objem otevřených pozic by měl být větší v místě, ke kterému se cena pohybuje.

 

Zde je příklad popsané obchodní strategie:

Měnový pár EUR/USD se stáhl (pullback) z 1,2195 a pohybuje se nahoru. Je otevřena nákupní (buy) pozice o objemu 0,3 lotů. Na úrovni 1,2225–30 je nastaven příkaz buy stop pro další 0,2 loty a další dva příkazy sell stop: 1,2200 0,3 lotů a 1,2285 0,2 lotů.

Cena narazila na příkaz buy stop a přesunula se na nižší hodnotu, ale když dosáhla 1,2201, znovu změnila směr. V 11: 00-20:00 GMT, po dosažení úrovně 1,2234 začal pár opět klesat na 1,2200, kde byl aktivován příkaz sell stop. A pak se pár opět otočil nahoru a dosáhl úrovně 1,2223. Shrnutí: objem nákupních (buy) objednávek je 0,5 lotů, zatímco objem prodejních objednávek je 0,2 loty.

Ve 14:30 GMT jsou zveřejněny statistické údaje. V tuto chvíli zvolíme nejhorší možnost, tj. do zveřejnění nedělat NIC. Zrušíme čekající příkazy sell stop a počkáme na nové zveřejnění údajů. Poté přidáme pozice ve směru cenového pohybu a se ztrátovými pozicemi zatím nic neděláme. Jakmile jsou zprávy zveřejněny, pár rychle klesá.

Jsou aktivovány následující příkazy:

Sell stop č. 1: 1,2200 0,3 loty

Sell stop č. 2: 1,2190 0,3 loty

Nyní přidáme další čekající příkazy:

Sell stop č. 3: 1,2180 0,2 loty

Sell stop č. 4: 1,2170 0,2 loty

Sell stop č. 5: 1,2160 0,2 loty

Cena dosáhne úrovně 1,2170, dosáhne čtvrtého příkazu sell stop 0,2 lotů a vrátí se zpět. Nyní uzavřeme pozice: prodejní (sell) 1,2200 0,3 loty, prodejní (sell) 1,2190 0,2 loty (uzavíráme přibližně na 1,2178–80). Zisk je 10 pipsů za 0,2 lotů a 20 pipsů za 0,3 lotů.

Jsou otevřeny následující pozice: 0,5 nákupní (buy) a 0,4 prodejní (sell) (prodávejte od 1,2180 a 1,2170). Dvojice vyskočila na úroveň 1,2287, ale opět se posunula dolů. Příkaz č. 6: sell 0,3 za 1,2280–82 (na zavírací úrovni prodejních příkazů nebo o pár pipsů výše).

Z úrovně 1,2179 cena opět poklesla.

Nyní čekáme na další pokles a přidáváme prodejní (sell) pozice každých 10-15 pipsů.

Sell stop č. 7: 1,2150 0,2 loty.

Sell stop č. 8: 1,2140 0,2 loty.

Na úrovni 1,2134 máme nákupní pozici o objemu 0,5 lotů a prodejní pozici 1,1 lotů. Nyní můžeme uzavřít všechny příkazy. Výsledkem je celkový zisk.

Názory obchodníků na účinnost zamykací (locking) strategie se velmi liší. Její příznivci se domnívají, že tato metoda pomáhá vyhnout se ztrátám, je flexibilní a nevyžaduje použití žádných ukazatelů ani zvláštních dovedností v oblastech fundamentální a technické analýzy. Ostatní se ale domnívají, že strategie je z hlediska všech zmíněných kritérií zbytečná. Zmiňují také psychologický faktor a riziko velkých chyb, které mohou nakonec vést ke ztrátě vkladu.

Také obchodníci, kteří úspěšně používají zámky (locky), mají na tuto věc odlišné názory. Někteří je považují za poslední možnost, jak zachránit neúspěšnou otevřenou pozici. Jiní používají locking jako hlavní obchodní strategii. V obou případech obchodníci často uzavírají se ziskem nebo alespoň snižují rozsah závažných ztrát.

Locking metoda má ve srovnání se stop loss velké výhody. Zaprvé, obratně použité zámky (locky) mohou vaše ztráty proměnit v zisk. Zadruhé, v důsledku prvního závěru ztrácí použití komplikované analýzy trhu svůj význam. Je poměrně obtížné předvídat chování trhu i jen na další hodinu. Pomocí zámků můžete situaci změnit ve svůj prospěch jednoduchým zadáním dalšího čekajícího příkazu ve směru cenového pohybu a pokrytím negativních pozic objemem. Zatřetí, podstata techniky a popsané metody je celkem jednoduchá a zřejmá, takže ji může použít i začátečník. A konečně, využití strategie locking není v rozporu s pravidly správy peněz, což z něj činí vážného konkurenta stop loss, který je považován za hlavní zajišťovací nástroj.

Na druhou stranu tato obchodní metoda vyžaduje mnohem vyšší vklad vzhledem k povolenému objemu objednávek. Jak zdůraznil autor metody locking, pro práci je nutné mít k dispozici alespoň 30 lotů, zatímco ideální poměr je 100 lotů. Poměrně velká investice tedy zůstane na účtu neobsazena. Další nevýhoda metody locking se pojí s penězi uvízlými na obchodním účtu, tj. s tzv. dlouhodobým zmrazením zámku. Například když cena vstoupí do flat kanálu s tržními fluktuacemi o pouhé velikosti 20–30 pipsů v obou směrech, bude docela obtížné zámek umístit. Bez relevantních dovedností navíc můžete všechno snadno zkazit. Odpůrci lockingu říkají, že ve stejné situaci můžete pomocí stop loss a zvýšení objemu obchodů získat více pipsů. To dává smysl, protože reverzní objednávky se zvýšeným objemem a stop loss příkazy se běžně praktikují a prokázaly svou účinnost. Navíc se po uzavření pozice stop loss uvolní část marže, což umožňuje několikrát zvýšit objem v opačném směru. S metodou locking však každý nový příkaz vyžaduje nové finanční prostředky.

Navzdory této nevýhodě vám mnoho dealingových center umožňuje otevírat pozice stejného objemu, ale v různých směrech, s ohledem na marži ve výši jednoho obchodu. To znamená, že pro 2 otevřené pozice (nákupní a prodejní) na jednom měnovém páru o objemu 1 lotu bude marže 1 000 USD s pákovým efektem 1:100, namísto 2 000 USD. Většina zahraničních dealingových center však takové obchody neschvaluje. V tomto případě ztrácí locking svůj význam, protože k dosažení významných výsledků bude nutné vklad několikrát navýšit.

Z psychologického hlediska se díky využití lockingu není třeba obávat ztrát, stejně jako v případě stop loss. Na druhou stranu se toho může také hodně pokazit. Pokud otevřete mnoho příkazů, můžete se snadno zmást, když předpokládáte, že je vše možné napravit.

Níže je uvedený seznam toho nejdůležitějšího, čemu guru metody locking věnují pozornost:

1. Počet povolených příkazů při obchodování by měl být omezen na 10.

2. Celkový objem obchodování otevřených příkazů by měl být omezen na 10 % vkladu, anebo ne více než 25 % vkladu.

3. Čekající příkazy je nutné neustále posouvat v návaznosti na pohyb ceny (u reverzních příkazů) nebo před cenou (u přímých příkazů).

4. Je nutné sledovat cenové pohyby v hodnotě minimálně 40–50 pipsů.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""