Support service
×

Teorie Elliottových vln

Teorie Elliottových vln je rozvojem známé Dowovy teorie. Teorii lze použít na veškerá volně obchodovatelná aktiva, závazky nebo komodity (akcie, dluhopisy, ropa, zlato atd.). Teorii vln navrhl účetní Ralph Nelson Elliott ve své knize „The Wave Principle“ vydané v roce 1938. Teorie Elliottových vln je založena na určitých konstantních cyklických vzorech v psychologii lidského chování. Podle Elliotta lze pohyby tržních cen jasně určit a zobrazit v grafu jako vlny. Vlna je jasně viditelným pohybem ceny. Teorie Elliottových vln je systém empiricky odvozených pravidel pro předpovídání tržního chování.

V rámci vzestupného trendu jsou vlny 1, 3 a 5 impulzní vlny, které se dále dělí na pět vln menšího stupně. Vlny 2 a 4 jsou korekční vlny a jsou rozděleny do tří podvln. Impulzní vlny se značí čísly, zatímco korekční vlny písmeny.

Elliottova teorie pro všechny časové rámce uvádí:

1. Trh může být v býčí (vzestupné) nebo medvědí (klesající) fázi.

2. Obě fáze lze ve zvoleném časovém rámci popsat 8vlnovou tvorbou tržních pohybů.

3. Prvních pět vln jakékoli fáze, které jsou označeny čísly, tvoří hlavní tržní trend nebo impuls. Poslední tři vlny, které jsou označeny písmeny, tvoří korekční pohyb, který je opačný k hlavnímu trendu. Další vývoj v posledních třech vlnách může vést ke změně tržního trendu.

4. Každá vlna se vyvíjí v čase podle svých vlastních pravidel. Okamžik, kdy vlna dokončí svou formaci, stejně jako její velikost, lze předpovědět s vysokou přesností za předpokladu, že všechny tržní vlny ve vyšším časovém rámci byly správně identifikovány a aktuální tržní podmínky byly přesně stanoveny.

5. Pokud předpovídaný okamžik dokončení vlny nebo její velikost neodpovídá dříve vypočítaným hodnotám, znamená to, že počáteční Elliottova vlnová analýza nebyla správná.

Pravidla Elliottových vln:

1. Vlna 2 se nikdy nevrátí (retracement, korekce) o více než 100 % vlny 1. Například v rámci vzestupného trendu se minimum vlny 2 nikdy nepohne pod úroveň, kde začala vlna 1.

2. Vlna 3 nemůže být nejkratší ze tří impulzních vln. Většinou se jedná o nejdelší vlnu.

3. Vlna 4 se nepřekrývá s cenovým územím vlny 1, s výjimkou speciální formace grafu. Pohyb na trhu zůstává stejný jako před vytvořením vlny, bez ohledu na jeho velikost a období pohybu.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""