Support service
×

Intradenní obchodování

Intradenní obchodování je považováno za jeden z nejkomplikovanějších typů forexového obchodování a zároveň je nejběžněji používanou strategií nezávislými obchodníky. Tento obchodní systém představuje otevírání a zavírání pozic na Forexu v rámci jediného dne, tj. do 24 hodin. Jeho popularitu mezi obchodníky lze snadno vysvětlit několika důvody. V první řadě intradenní obchodování vyžaduje malý investiční kapitál (počáteční vklad) a samozřejmě touhu obchodníka získávat obrovské zisky z obchodování s velkou finanční pákou. Když tedy mluvíme o intradenním obchodování, máme na mysli otevírání obchodních pozic s trváním od několika minut do několika dnů.

Krátkodobé obchodování je považováno za poměrně obtížnou metodu, protože jeho výsledky jsou ovlivněny hlukem trhu, který může mít někdy značný rozsah ve srovnání s průměrným rozsahem denních fluktuací. Intradenní obchodování je kompletně založeno na tržních šumech, kde je cílem obchodníka zachytit fluktuace malé a střední velikosti (od 10 do 200 pipsů).

Hlavní výhodou intradenního obchodování je možnost práce s malým investičním kapitálem, otevírání mnoha pozic během jediného obchodního dne a zadávání poměrně přísných stop příkazů (Stop Loss a Take Profit). Je třeba zmínit, že z hlediska ziskovosti může být krátkodobé obchodování výhodnější než dlouhodobé. V zásadě jsme právě zmínili všechny výhody intradenního obchodování.

Následující charakteristiky krátkodobého obchodování jsou obecně považovány za negativní:

* neustálý tlak;

* chronická únava;

* dlouhé pracovní dny;

* vysoká rizika;

* vysoké náklady na pracovní sílu.

Intradenní obchodování vyžaduje absolutní disciplínu, klid, rychlou reakci a samozřejmě nekonečnou trpělivost. Bez těchto hlavních vlastností se zvyšuje již tak vysoké riziko ztráty celého vkladu během velmi krátké doby. Skutečným klíčem k úspěchu je však spolehlivá a efektivní obchodní strategie, speciálně vyvinutá pro intradenní obchodování. Tato strategie umožňuje obchodníkovi činit správná rozhodnutí v omezeném tržním prostoru a čase.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""