Support service
×

Dlouhodobé obchodování

Dlouhodobé obchodování je z technického hlediska považováno za nejpředvídatelnější obchodní strategii. Jde o to, že dlouhodobé trendy mají tendenci dlouho pokračovat a být stabilní. Absence šumu (časté malé fluktuace cen) činí technický obraz intuitivní a předvídatelný a ukazatele dávají méně falešných signálů. Tento typ obchodování tedy spočívá v určení vhodného signálu a dlouhodobé kontrole pozice.

Obchodování v denních a týdenních grafech může přinést velké zisky za předpokladu, že existuje dlouhodobý trend a byly správně zvoleny vstupní body. Vyšší stop úrovně navíc obvykle vedou k jednomu ziskovému obchodu. Rozdíl mezi intradenním a dlouhodobým obchodováním spočívá v době trvání pokynu, vezmeme-li v úvahu výsledky na konci roku. S obratným obchodováním v hodinových grafech však může být potenciální zisk mnohem vyšší než v dlouhodobém obchodování. Pro účely tréninku jsou hodinové grafy nepochybně nejlepší volbou z hlediska poměru šum : doba trvání. Také grafy H4 mohou být pro studium trhu užitečné, ale proces se v tomto případě výrazně zpomalí.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""