Support service
×

Teorie zrcadlového trhu

Teorie Elliottových vln byla kdysi docela populární a dodnes je široce používaná. Každá populární teorie však prochází různými úpravami a doplněním. Dobrým příkladem toho je složitá směs teorie chaosu a teorie vln, které se spojily a vytvořily teorii zrcadlového trhu

Na internetu je spousta věcí. Tým ChaosTradingGroup dokonce vyvinul a zveřejnil zrcadlový skript. Jeho cíl poskytovat přesné předpovědi cenových výkyvů se zdá být docela ambiciózní. Jejich vývoj však odpovídá jejich poslání.

Podle Elliottovy teorie tvoří tržní pohyby nekonečnou posloupnost cyklů přílivu a odlivu cenových fluktuací. Dokonalá vlna je vytvářena cykly 8, 34, 144, zatímco všechny její další vlny vystupují z nulového bodu. Zrcadlový skript tedy hledá přesně tyto nulové body, kde se trh začíná odrážet. Jádrem skriptu je najít nejdůležitější centra v záplavě takových bodů. Potřebné body přesně opakují historická data a poté předpovídají další cenové chování.

Skript je pro obchodníka určitě užitečný, ale bohužel pro práci se skriptem neexistují přesné instrukce. Kromě toho neexistuje jasná obchodní strategie s přesnými pravidly nastavení a standardními vstupními a výstupními body.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""