Support service
×

Pullback obchodování

Účastníci trhu se zpravidla dělí do několika skupin, přičemž každá z nich dává přednost svým vlastním obchodním metodám. Je těžké říci, jaký je přesný poměr příznivců různých metod. Je tady ale tendence si myslet, že většina obchodníků se drží pullback obchodování navzdory skutečnosti, že je to docela riskantní strategie.

K pullbackům (návrat) dochází nevyhnutelně, protože trh nemůže neustále růst nebo klesat. Růst musí být doprovázen poklesem a naopak. Aby bylo možné určit potenciální pullback v grafu, je nutné pečlivě analyzovat trh pomocí různých prvků. V tomto případě pomůže klasická technická analýza s různými prvky.

Jak vidíte, problém je dostatečně velký. Aby bylo možné vyvinout a implementovat jakoukoli obchodní metodu, je nezbytné mít dostatečné znalosti o tržní analýze. V případě tržní analýzy s využitím pullback obchodní strategie je nutné pečlivě zvolit konkrétní prvky technické analýzy a správně nastavit parametry těchto prvků.

Problém teorie pullback je, že jakýkoli obrat proti současnému trendu může obchodník interpretovat jako pullback. Ve skutečnosti však může dojít k obrácení trendu, takže definice může být docela vágní. Vše záleží na vašem vlastním přístupu.

Nejjednodušší a nejúčinnější strategií pullback obchodování je nákup blízko úrovně podpory. Jako úroveň podpory lze použít vaše vlastní linie, stejně jako klouzavé průměry. Kromě toho můžete použít buď jeden klouzavý průměr nebo jejich kombinaci. Pro tuto strategii dobře fungují klouzavé průměry i úrovně podpory. Nezáleží tedy na tom, který z těchto prvků si vyberete. Jedinou otázkou tedy zůstává, jaké období (periodu) pro klouzavé průměry nastavit.

Pokud se na tuto otázku podíváte blíže, uvidíte, že všichni obchodníci usilují o co největší zisky. Aby obchodník získal obrovské zisky, měl by používat delší časové rámce. Za prvé tak dostane příležitost mít větší důvěru v úroveň podpory. Zadruhé mu to umožní nabýt vyšších zisků. Pokud by to bylo opravdu tak, pak si strategie obchodování v delších časových rámcích zaslouží větší pozornost. Proto se při určování parametrů klouzavých průměrů doporučuje zvolit hodnoty od 50 a výše. Pro každý měnový pár musíte zvolit jiné hodnoty klouzavých průměrů.

Nyní pojďme probrat základní pullback strategii.

První věcí, kterou bychom měli udělat, je určit podobnosti mezi denním a týdenním grafem. Vezměte si týdenní graf měnového páru a nastavte směr trendu podle klouzavých průměrů. Nastavte parametry klouzavých průměrů s přihlédnutím ke zvláštnostem konkrétního měnového páru. Bude to například 50, 100 a 200. Poté vytvořte úrovně podpory a odporu.

Zadruhé je nutné najít korelaci mezi týdenní a denním trendem. Obchodníci v této obchodní strategii často používají úrovně Fibonacciho retracementu. Díky tomu mají možnost určit úroveň skryté podpory v případě cenového pullbacku. Problém je v tom, že i přes zdánlivou jednoduchost je tento přístup poměrně obtížný a obchodování založené na této teorii se stává mnohem komplikovanějším.

Obtíž spočívá ve skutečnosti, že musíte správně definovat úroveň retracementu. Proto byste při stanovení této úrovně měli být obzvláště opatrní. Hlubší úrovně retracementu jsou zpravidla spolehlivější. Doporučuje se tedy držet se 62% úrovní retracementu, abyste byli v bezpečí. S použitím této úrovně je nutné se ujistit, že odpovídá klouzavým průměrům, které by měly být v oblasti této úrovně.

Nezapomeňte použít také další komponenty technické analýzy. S ohledem na popsanou strategii můžete použít ukazatel RSI a stochastický ukazatel. Jakmile dojde k pullbacku ceny na úroveň podpory, doporučuje se vzít v úvahu hodnoty těchto ukazatelů, například stochastického. Pokud bude v tuto chvíli linie ukazatele umístěna v překoupené oblasti, bude to dobrý signál pro obrácení. Kromě toho, když analyzujete situaci, funguje dobře také japonská svíčková analýza. Býčí svíčka na očekávaném minimu pullbacku také činí tento signál významnějším.

Nakonec byste měli otevírat pozice pouze tehdy, když všechny prvky následují podobnou dynamiku. Cena tedy musí dosáhnout úrovně podpory, zatímco stochastický ukazatel by se měl vymanit z překoupené oblasti. A co víc, býčí svíčka by měla být vytvořena v oblasti potenciálního obrácení. Nejvhodnější doba k otevření pozice je obvykle taková, kdy uvidíte svíčku potvrzující váš předpoklad, tj. v našem případě by to byla býčí svíčka.

Daná obchodní strategie má mnoho příznivců. Její výhodou je, že je stejně vhodná jak pro rostoucí, tak pro klesající trendy. Dalším faktorem hrajícím ve prospěch této strategie je analýza větších časových rámců. Samozřejmě tím ale nechceme říci, že současná strategie je v krátkodobých časových rámcích naprosto neúčinná. Přesto většina obchodníků dává přednost jejímu používání pro delší období. Pokud ale chcete tuto strategii používat během intradenního obchodování, měli byste hledat efektivní parametry pro všechny využívané prvky.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""