Support service
×

Jak změnit hodnotu pákového efektu?

Hodnotu pákového efektu můžete změnit v klientském portálu v části Nastavení účtu > Osobní údaje.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""