Support service
×

Jak změnit osobní údaje?

Osobní údaje můžete změnit v klientském portálu v části Nastavení účtu > Osobní údaje

V této části můžete změnit adresu a datum narození. Pole „Jméno“ a „Telefonní číslo“ nelze v klientském portále upravovat. Chcete-li provést změny v těchto polích, musíte kontaktovat oddělení zákaznické podpory na adrese [email protected]. Vaše zpráva musí obsahovat číslo účtu a kódové slovo a také prosím připojte sken / fotografii Vašeho dokladu totožnosti.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""