Support service
×

Problémy s otevřením příkazu

Mezi hlavní příčiny, proč na platformě nemůžete otevřít příkaz, je zadání hesla investora místo hesla obchodníka. Ujistěte se, že jste do autorizačního formuláře zadali své heslo obchodníka.

Další častou příčinou, kvůli které nemůžete zadat příkaz, je příliš vysoký objem obchodu. To znamená, že volná marže na vašem účtu na otevření obchodu nestačí. Problém má trojí řešení:

1. Snižte objem obchodu, který chcete otevřít.

2. Zvolte větší páku. To se dá udělat přímo v Klientské zóně v levém menu tím, že vyberete Nastavení účtu > Osobní údaje.

3. Doplňte svůj účet o další prostředky, které by na otevření obchodu o zamýšleném objemu při aktuální páce stačily.

Zvláštní pozornost byste měli věnovat chybě „Obchodní kontext zaneprázdněn“, ke které může dojít při pokusu o otevření/zavření/úpravu příkazu. Toto hlášení o chybě znamená, že jste se pokusili otevřít novou pozici, zatímco předchozí požadavek na otevření/zavření/úpravu pozice ještě nebyl zpracován. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete počkat na zpracování předchozího požadavku nebo restartovat obchodní platformu. Tato chyba se vyskytuje na straně klienta, ne na straně serveru.

Při vysoké volatilitě na finančních trzích (například při vydávání důležitých ekonomických zpráv) se můžete při pokusu o otevření/zavření pozice setkat s četnými rekotacemi (tj. server vám nabídne cenu, která se liší od vašeho požadavku). Chcete-li se těmto situacím vyhnout, můžete v okně otevřít/zavřít příkaz zaškrtnout „Povolit maximální odchylku od kótované ceny“. Nastavení konkrétní hodnoty dovolí systému automaticky otevřít pozici na nové ceně, pokud odchylka kótované ceny od požadované ceny nepřevýší odchylku, kterou obchodník stanovil.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""