Support service
×

Seznam možných chyb při práci s platformou

Při práci s obchodní platformou se mohou obchodníci setkat s některými technickými chybami (zprávami). Mohly by se objevit v okamžiku výměny informací mezi platformou a serverem. Níže je seznam nejčastějších chyb.

1.      Obecná chyba. Zobrazí se, když server nemůže klientův požadavek zpracovat kvůli technickým potížím. Nejčastěji k ní dochází vinou poruchy serveru. V tom případě obratem kontaktujte tým podpory společnosti InstaForex.

2.      Obchodní tok je zaneprázdněn. Tato zpráva se objeví, když se klient pokusí otevřít novou pozici, aniž by čekal na odpověď na předchozí požadavek na otevření/zavření/změnu pozice. Za účelem vyřešení problému počkejte na odpověď na předchozí požadavek. Můžete také restartovat obchodní platformu.

3.      Stará verze obchodní platformy. Tato zpráva se objeví během navazování spojení mezi platformou a serverem. Chyba signalizuje, že server nepodporuje starou verzi platformy. Obchodní platformu aktualizujte nebo si nainstalujte novou verzi.

4.      Chyba připojení k obchodnímu serveru. Za účelem vyřešení problému kontaktujte tým podpory společnosti InstaForex.

5.      Obchod není povolen. Je mnoho faktorů, které mohou tuto chybu způsobit. Za účelem vyřešení problému kontaktujte tým podpory společnosti InstaForex.

6.      Nedostatek peněz. Tato zpráva se zobrazí, když na účtu klienta není dostatek peněz na otevření/změnu pozice. K vyřešení problému svůj účet dobijte / zvyšte páku / zmenšete velikost pozice.

7.      Chybí kotace. K chybě dojde, když server nemá k dispozici cenu konkrétního obchodního nástroje. Za účelem vyřešení problému kontaktujte tým podpory společnosti InstaForex.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""