Support service
×

Pro CFD na akcie

Pro akcie se hodnota pipu vypočítá z objemu obchodu.

Proto se hodnota pipu u obchodu o velikosti 1 lotu bude rovnat 1 USD; u obchodu o velikosti 10 lotů se bude 1 pip rovnat 10 USD atd.

Můžete ji také vypočítat pomocí následujícího vzorce:

v.p. = objem * páka * minimální změna ceny


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""