Support service
×

Pro zlato

Za účelem výpočtu velikosti transakce musíme vzít v úvahu následující podrobnosti:

Za účelem výpočtu objemu obchodu vezmeme v úvahu následující podmínky:

- volná marže (1 000 EUR)

- finanční páka (1:100)

Převeďte RUR na USD

Dále, zůstatek na účtu = 1 000 RUR vydělíme aktuálním kurzem USD/RUR = 23,6550 => 10 000/23,6550 = 42,27 USD. (Pokud je měna vašeho účtu americký dolar, můžete tento krok přeskočit.) Výsledek v USD vynásobíme finanční pákou => 42,27*100 = 4 227 USD

1 lot = 100 trojských uncí. Pro výpočet ceny jednoho lotu bychom měli aktuální cenu za unci zlata vynásobit 100 (například 952,70 USD) => 952,70 * 100 = 95 270 USD.

Pro výpočet objemu obchodu bychom měli vydělit naši volnou marži s ohledem na finanční páku vzhledem k objemu obchodování. =>

objem obchodu = 4 227 USD/95 270 USD = 0,04 lotu.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""