Support service
×

Postup klienta v případě reklamace ve věci kotace / dealingu / provozu terminálu

V souladu s článkem 5 Smlouvy o veřejné nabídce společností InstaFintech Group, pokud dojde ke sporným případům, je klient oprávněn uplatnit u společnosti reklamaci. Reklamace jsou přijímány do dvou pracovních dnů od data vzniku problému. Reklamace by měla být podána ve formě elektronické pošty (e-mailu) a zaslána na: [email protected].

 

Reklamace podané jinými způsoby nebudou brány v úvahu.

 

Vypořádání klientovy reklamace nebude trvat déle než 10 pracovních dnů:

 

Pokud je klientova reklamace považována za oprávněnou, společnost ji přijme a do jednoho pracovního dne vloží finanční prostředky na obchodní účet klienta.

 

Skupina společností InstaFintech Group se řídí obecně přijímanými tržními postupy a interními zásadami, pokud jde o reklamace, které nejsou uvedeny v relevantní smlouvě.

 

Klientova reklamace by měl obsahovat následující::

 

- Jméno a příjmení;

 

- Číslo účtu;

 

- Datum a čas kdy ke sporné situaci došlo;

 

- Číslo sporné objednávky nebo příkazu;

 

- Objektivní popis reklamace.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""