Support service
×

Postup klienta v případě reklamace ve věci kotace / dealingu / provozu terminálu

V souladu s článkem 5 Smlouvy o veřejné nabídce společností InstaForex Group, pokud dojde ke sporným případům, je klient oprávněn uplatnit u společnosti reklamaci. Reklamace jsou přijímány do dvou pracovních dnů od data vzniku problému. Reklamace by měla být podána ve formě elektronické pošty (e-mailu) a zaslána na: [email protected].

 

Reklamace podané jinými způsoby nebudou brány v úvahu.

 

Vypořádání klientovy reklamace nebude trvat déle než 10 pracovních dnů:

 

Pokud je klientova reklamace považována za oprávněnou, společnost ji přijme a do jednoho pracovního dne vloží finanční prostředky na obchodní účet klienta.

 

Skupina společností InstaForex Group se řídí obecně přijímanými tržními postupy a interními zásadami, pokud jde o reklamace, které nejsou uvedeny v relevantní smlouvě.

 

Klientova reklamace by měl obsahovat následující::

 

- Jméno a příjmení;

 

- Číslo účtu;

 

- Datum a čas kdy ke sporné situaci došlo;

 

- Číslo sporné objednávky nebo příkazu;

 

- Objektivní popis reklamace.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""