Support service
×

Jaké požadavky musí splňovat průkaz totožnosti, který je nahrán k ověření?

Na průkaz totožnosti nahraný k ověření účtu se vztahují následující požadavky:

1. Kopie musí být nerozmazaná a barevná. 

2. Musí být zobrazen celý průkaz (včetně rohů a okrajů lamina). Tmavá fotografie nebo nečitelná data z průkazu totožnosti často vedou k jeho odmítnutí.*

3. Musí být naskenovány obě strany průkazu totožnosti.

4. Obrázek nesmí nést viditelné známky mazání, doplňování, škrtání formulací nebo jiných neoprávněných zásahů a úprav.

5. Průkaz totožnosti musí obsahovat kvalitní fotografii.

6. Jméno (jména) a datum narození na průkazu totožnosti se musí plně shodovat s těmi, které jsou uvedeny v informacích o účtu.

7. Dokument musí být v době žádosti platný (občanský průkaz musí být platný minimálně 6 měsíců ode dne žádosti o ověření) a musí obsahovat všechna požadovaná razítka a podpisy.

8. Tentýž dokument nelze nahrát pro dvě různé úrovně ověření.**

9. Přijímáme dokumenty ve formátu .png, .jpeg, .jpg, .gif. a .pdf. Maximální velikost souboru je 8 MB, minimální rozlišení je 400 px.

10. Jméno (jména) v účtu nebo profilu nesmí být celé (celá) napsáno (napsána) velkými písmeny. Velkým písmenem smí být napsáno jen první písmeno (písmena) jména (jmen).

11. Pro další ochranu poskytnutého průkazu totožnosti lze na kartu umístit poloprůhledný nápis „k ověření“ nebo „pro InstaForex“. Pamatujte, že nápisy musí být umístěny do prázdných částí dokumentu a nesmí překrývat osobní údaje.***

* Nefotografujte celou postavu ani hlavu s rameny. Pro pořízení kvalitní fotografie držte průkaz totožnosti na úrovni obličeje nebo o něco níž. Ujistěte se, že prsty, které ho drží, nezakrývají údaje na něm a že průkaz nezakrývá část vašeho obličeje. Ujistěte se, že místo je dobře osvětlené. Čím lepší osvětlení, tím zřetelnější fotografie. Pamatujte také, že informace na průkazu totožnosti musí být čitelné zleva doprava – snímek nezobrazujte zrcadlově.

** Tato podmínka platí i pro tutéž stranu průkazu totožnosti dodaného na dvou různých úrovních ověření. Na dvou  různých úrovních ověření ale mohou být dodány dvě různé strany téhož průkazu totožnosti. Pokud je například přední strana průkazu dodána k ověření na první úrovni, může být k ověření na druhé úrovni nahrána zadní strana; a naopak. Ačkoli jde o tentýž dokument, je takové využití obou stran pro vyšší úroveň dostatečné.

*** V souladu se Smlouvou o veřejné nabídce společnost zaručuje, že osobní údaje klienta, zejména údaje z průkazu totožnosti, budou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny.
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""