Support service
×

Na třetí úrovni ověření jsem nahrál fotografii, ale byla zamítnuta. Proč?

Fotografie jsou nejčastěji zamítnuty, když jsou příliš tmavé nebo obsahují nečitelné údaje.

Není potřeba vyfotografovat se celý/celá či do pasu. Pro pořízení kvalitní fotografie držte dokument v ruce na úrovni obličeje, případně trochu níž. Přitom se ujistěte, že prsty nezakrýváte údaje v cestovním pasu a že dokument nezakrývá část vašeho obličeje. Ujistěte se, že fotografujete na dobře osvětleném místě. Čím světlejší toto místo bude, tím bude fotografie jasnější. Pamatujte také, že informace v dokumentu by měly být čitelné zleva doprava.

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""