Support service
×

Jaké požadavky musí nahrané dokumenty splňovat?

Všechny dokumenty nahrané pro ověření účtu musí splňovat tyto požadavky:
 
1. Naskenované kopie musí být nerozmazané a barevné. 
2. Naskenovaná kopie musí být úplná a ve dvoustránkovém rozložení.
– Musí být naskenovány obě strany průkazu totožnosti.
– Pokud podle předpisů klientovy země není pas po dosažení určitého věku změněn nebo obnoven, ale je do něj vložena nová fotografie a/nebo je mu prodloužena doba platnosti, je nutné doložit i kopii této stránky.
– Pokud je klientovo jméno v cestovním pasu uvedeno ve dvou jazycích, ale na jiných stránkách, je nutné doložit naskenované kopie obou stránek.
 
3. Není povoleno mazání, doplňování, seškrabávání ani jiný neoprávněný zásah.
4. Fotografie musí být ve vysokém rozlišení.
5. Jméno (jména) v účtu se musí shodovat se jménem (jmény) v dokumentu.
6. Jeden z dokumentů nahraných k ověření musí potvrzovat adresu klienta. Adresa v účtu se musí shodovat s adresou v dokumentu.
7. Předložený dokument musí být v době podání žádosti o ověření platný nejméně 6 měsíců a musí být řádně orazítkován a podepsán.
8. Dokument nahraný na druhé úrovni ověření nesmí být tentýž jako na první úrovni.*
9. Pokud je účet registrován na jméno právnické osoby, je třeba doložit dokumenty o její registraci.**
10. Dokumenty v národním jazyce musí být přeloženy do angličtiny a notářsky ověřeny. Po jejich nahrání byste měli odeslat i naskenovanou kopii originálu.
11. Soubory jsou v jednom z následujících formátů: .png, .jpeg, .jpg, .gif, .pdf. Velikost souboru nesmí překročit 2 MB, rozlišení by mělo být minimálně 400 pixelů.
12. Elektronické bankovní výpisy a elektronické vyúčtování služeb nejsou za účelem ověření přijímány. Bankovní výpisy mohou být přijaty, pokud jsou podepsány a orazítkovány kompetentním bankovním úředníkem; vyúčtování služeb by mělo být nahráno spolu s potvrzením o zaplacení. Pokud je na vyúčtování služeb čárový kód nebo QR kód, není nutné nahrávat potvrzení o zaplacení.
13. Jméno nesmí být napsáno velkými písmeny. Velkým písmenem smí začínat jen první písmeno jména/jmen.
 
* Požadavek číslo 8 se vztahuje i na klienty, kteří na obou úrovních ověření nahráli tutéž stranu cestovního pasu. Požadavek se nevztahuje na klienty, kteří nahráli stranu cestovního pasu, která obsahuje adresu bydliště, spolu s hlavní (informační) stranou pasu. Pokud je na první úrovni nahrána hlavní strana cestovního pasu, stačí pro druhou úroveň strana potvrzující adresu pobytu.
** Pokud si obchodní účet otevřela právnická osoba, je k dokončení první úrovně ověření nutné nahrát dokumenty potvrzující její registraci a certifikát akcionáře. Na druhé úrovni ověření je nutné předložit identifikační doklad osoby, která účet vlastní.
 
Dokumenty na první úrovni ověření:
 
a) stanovy společnosti a zakladatelská smlouva, případně obdobné dokumenty;
b) registrační dokumenty (potvrzení o registraci, osvědčení o založení společnosti apod.);
c) registr ředitelů (usnesení představenstva, jmenování ředitelem, potvrzení o výkonu funkce).
 
Dokumenty na druhé úrovni ověření:
 
a) naskenovaná kopie cestovního pasu osoby, která na účtu obchoduje (nebo ředitele, pokud je obchodující osobou);
b) plná moc k provádění operací na obchodním účtu (pokud obchoduje jiná osoba než ředitel).
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""