Support service
×

When is the One Million Option contest held?

One Million Option is a weekly contest held from 00:00 (terminal time) on Monday till 23:50 (terminal time) on Friday.

The results of the contest are recorded at 12:00 (GMT+02) on Saturday.


Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""