Support service
×

When are the results of the One Million Option contest published?

1. The rating is available on the company's website during the whole contest.

2. The contest results are published within 14 days after the contest is finished and the company conducts all necessary verification procedures.


Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""