Support service
×

What is the maximum and the minimum price of an option?

The price of an option ranges from 1 USD to 25 USD.

Please find the minimum and the maximum value for the euro, ruble, and cent accounts in the table below: 

Account currencyMinimum valueMaximum value
USD1 USD25 USD
EUR1 EUR25 EUR
RUB1 RUB25 RUB
US Cent25 US Cent2500 US Cent
EUR Cent25 EUR Cent2500 EUR Cent

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""