Support service
×

Apakah ganjaran yang diterima oleh rakan afiliasi dari perdagangan options?

Rakan afiliasi akan menerima 4% dari nilai options selepas pembelian options dibuat.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""