Support service
×

What is an option?

This is a type of an arbitrage deal with specific conditions regarding the future movements of an underlying asset. When these conditions are met, traders receive profit.


Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""