Support service
×

Indeks keyakinan pengguna

Ulasan ini adalah usaha untuk mengukur keyakinan pengguna. Indeks telah dikira sejak tahun 1967. Sejak awal bersamaan dengan "100". Ini mempunyai kesan terhad di pasaran kerana dapat menggambarkan keadaan sebenar di pasaran. Walau bagaimanapun, secara tradisional digunakan untuk ramalan kecenderungan dalam bidang pekerjaan dan keadaan ekonomi secara umum. Pertumbuhan nilai indeks merupakan faktor positif perkembangan ekonomi negara dan menyebabkan kenaikan kadar dolar. Nilainya diterbitkan pada 10:00 EST (New York) selepas 20 setiap bulan.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""