Support service
×

Barang industri, utiliti dan produk separuh siap di kedai

Terdapat prinsip berikut: kenaikan saham selama beberapa bulan mungkin menunjukkan terdapat kemerosotan dalam ekonomi. Indikator ini jarang mempengaruhi pasaran. Walau bagaimanapun, aliran dinamik yang stabil mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasaran. Pertumbuhan nilai indeks memberi kesan negatif terhadap kadar dolar. Nilainya diterbitkan pada pertengahan setiap bulan pada jam 08:30 pagi (EST).

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""