Support service
×

Barang industri, utiliti dan produk separuh siap di kedai

Terdapat prinsip berikut: kenaikan saham selama beberapa bulan mungkin menunjukkan terdapat kemerosotan dalam ekonomi. Indikator ini jarang mempengaruhi pasaran. Walau bagaimanapun, aliran dinamik yang stabil mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasaran. Pertumbuhan nilai indeks memberi kesan negatif terhadap kadar dolar. Nilainya diterbitkan pada pertengahan setiap bulan pada jam 08:30 pagi (EST).

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""