Support service
×

Harga Mengikut Volume

Carta ini mewakili lengkung zigzag di mana setiap puncak sesuai dengan harga dan jumlah operasi yang dibuat pada hari berkenaan dalam koordinat Harga-Volume. Paras tertinggi berhampiran disatukan oleh garisan. Untuk mengesan urutan hari, sama ada garis berwarna berbeza atau puncaknya dilabelkan dengan angka. Gambar menunjukkan puncak yang sesuai dengan hari pertama urutan yang ditandai dengan S dan puncak yang sesuai dengan hari terakhir ditandakan dengan E.


Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""