Support service
×

Harga Mengikut Volume

Carta ini mewakili lengkung zigzag di mana setiap puncak sesuai dengan harga dan jumlah operasi yang dibuat pada hari berkenaan dalam koordinat Harga-Volume. Paras tertinggi berhampiran disatukan oleh garisan. Untuk mengesan urutan hari, sama ada garis berwarna berbeza atau puncaknya dilabelkan dengan angka. Gambar menunjukkan puncak yang sesuai dengan hari pertama urutan yang ditandai dengan S dan puncak yang sesuai dengan hari terakhir ditandakan dengan E.


Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""