Support service
×

Apakah syarat untuk kad pengenalan yang dimuat naik untuk pengesahan?

Berikut adalah syarat yang dikenakan untuk kad pengenalan yang dimuat naik untuk pengesahan akaun:

1. Salinan mestilah jelas dan berwarna.

2. Gambar mestilah berada di dalam bingkai (termasuk sudut dan tepi lamina). Gambar yang gelap atau maklumat identiti yang tidak dapat dibaca sering menjadi penyebab kepada kegagalan pengesahan.*

3. Kedua-dua sisi kad pengenalan mesti diimbas.

4. Salinan kad tidak boleh menunjukkan tanda-tanda penghapusan, penambahan, perkataan yang dihapuskan atau pembetulan lain yang tidak wajar, atau kesan penyuntingan gambar.

5. Kad pengenalan mesti mengandungi gambar yang berkualiti.

6. Nama dan tarikh lahir pada kad pengenalan mesti sama dengan maklumat yang terdapat di dalam maklumat akaun.

7. Dokumen hendaklah sah sewaktu proses pengesahan dibuat (ID mestilah sah sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh permohonan pengesahan) dan mesti mengandungi semua cap dan tandatangan yang diperlukan.

8. Dokumen yang sama tidak boleh dimuat turun untuk dua peringkat pengesahan yang berbeza.**

9. Format fail yang diterima adalah seperti berikut: .png, .jpeg, .jpg, .gif dan .pdf. Saiz maksimum fail ialah 8 MB, resolusi minimum ialah 400 piksel.

10. Penggunaan semua huruf besar adalah tidak dibenarkan untuk nama dalam akaun atau profil. Hanya huruf pertama nama yang boleh ditulis dengan huruf besar.

11. Untuk perlindungan tambahan pada kad pengenalan yang diberikan, semi lut sinar (semitransparent) “untuk pengesahan” atau “untuk InstaForex ” boleh digunakan di atas salinan kad. Harap maklum bahawa perkataan tersebut mesti diletakkan pada bahagian kosong dokumen dan tidak boleh menutupi maklumat peribadi.***

*Jangan mengambil gambar panjang (full length) atau paras kepala dan bahu. Untuk mengambil gambar yang berkualiti, anda disarankan untuk memegang kad pengenalan pada paras muka atau sedikit lebih rendah. Sila pastikan jari anda yang memegang kad tidak menutup maklumat pada kad, dan kad itu tidak menutupi bahagian muka anda. Sila pastikan bahawa lokasi untuk mengambil gambar adalah terang dan mempunyai pencahayaan yang baik. Semakin baik pencahayaan, semakin jelas gambar. Perlu juga diingatkan bahawa maklumat pada kad pengenalan harus dapat dibaca dari kiri ke kanan, dan tidak mengambil gambar menggunakan mode cermin.

**Syarat ini juga terpakai untuk kad pengenalan yang sama dengan dua peringkat pengesahan yang berbeza. Walau bagaimanapun, dua sisi berbeza pada kad pengenalan yang sama boleh digunakan untuk dua peringkat pengesahan yang berbeza. Sebagai contoh, jika bahagian depan kad disediakan untuk pengesahan peringkat pertama, maka bahagian belakang kad boleh dimuat untuk pengesahan peringkat kedua, dan sebaliknya. Walaupun dokumen ini sama, penggunaan sisi seperti itu cukup untuk peningkatan tahap.

***Menurut Perjanjian Tawaran Umum, pihak Syarikat memberikan jaminan bahawa data peribadi Pelanggan, terutamanya maklumat pada kad pengenalan yang diberikan oleh Pelanggan, akan dirahsiakan dan tidak akan didedahkan.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""