Support service
×

Moet er een handtekening op de achterkant van de pas staan?

Ja, er moet een handtekening zijn. Onderteken uw pas voordat u er een foto van maakt en deze naar InstaForex stuurt, tenzij u dit al heeft gedaan. Anders zullen we uw verzoek om bankpasverificatie moeten afwijzen. 


Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""