Support service
×

Waar kan ik mijn account verifiëren?

U dient het Klantengebied te openen om een account te verifiëren. Zoek in het linkermenu het gedeelte Verificatie en selecteer Account Verifiëren. 
 
Om verificatie te verkrijgen, moet u de vereiste documenten selecteren en deze uploaden. Verificatiedetails en de lijst met documenten en hun basisvereisten zijn te vinden in het gedeelte Voor Handelaren - Accountverificatie van de InstaForex-website. 
 
Het verificatieproces kan tot 72 werkuren duren. 
 

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""