Support service
×

Jak wygląda procedura otrzymania Bonusu Klubowego?

Kwota przyznanego bonusu zależy od nadwyżki na koncie handlowym. * Zatem przyznany Bonus wyniesie:
 
Nadwyżka <500USD - 1% nadwyżki
Nadwyżka w wysokości 500-1000 - 2%
Nadwyżka w wysokości 1000-1500 - 3%
Nadwyżka w wysokości 1500-2500 - 4%
Nadwyżka w wysokości 2500-5000 - 5%
Nadwyżka w wysokości 5000-7500 - 6%
Nadwyżka w wysokości 7500-10000 - 7%
Nadwyżka w wysokości 10000-13000 - 8%
Nadwyżka w wysokości 13000-15000 - 9%
Nadwyżka w wysokości 15000 lub więcej - 10%
 
Bonus klubowy możesz otrzymać na konto, które już otrzymało bonus innego rodzaju (Bonus 30% lub Stały Bonus Powitalny), chociaż kwota przyznanych bonusów jest pomijana przy obliczaniu Bonusu Klubowego. Liczba kont, które mają prawo do otrzymania Bonusu Klubowego nie jest ograniczona. Klient ma prawo otrzymać Bonus Klubowy za każdym razem, gdy dokona wpłaty na konto handlowe.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""