Support service
×

Czy można wypłacić zysk, który był uzyskany z bonusu powitalnego?

Zysk uzyskany z bonusu od momentu rejestracji konta handlowego lub od momentu zaksięgowania środków bonusowych na koncie można obliczyć proporcjonalnie między środkami rzeczywistymi a środkami bonusowymi na koncie. W takim przypadku część zysku proporcjonalna do kwoty bonusu do wypłaty z konta handlowego może zostać ograniczona do momentu odpracowania tej części bonusu na zasadach zbliżonych do zasad wypłaty bonusu określonych w niniejszej umowie.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""