Support service
×

Czy można wypłacić zysk, który był uzyskany z Bonusu Powitalnego 55%?

Firma zastrzega sobie prawo według własnego uznania do obliczania i podziału zysku uzyskanego z wykorzystaniem środków bonusowych od momentu rejestracji kont handlowych lub od momentu zaksięgowania środków bonusowych na koncie, proporcjonalnie do rzeczywistych środków klienta i środków bonusowych na koncie. W związku z powyższym część zysku proporcjonalna do wysokości bonusu może zostać ograniczona do wypłaty z konta handlowego do czasu odpracowania tej części bonusu na zasadach zbliżonych do zasad wypłaty bonusu określonych w niniejszej umowie.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""