Support service
×

Czy mogę wybrać pary walutowe do kopiowania i skalę kopiowania?

Tak, możesz dostosować parametry subskrypcji i wybrać kopiowanie wszystkich transakcji lub transakcji tylko na wybranych parach walutowych.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""