Support service
×

Czy zmienią się ustawienia zlecenia Subskrybentów, jeśli trader zmodyfikuje skopiowane zlecenie?

Tak, ustawienia zlecenia Subskrybentów również się zmienią.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""