Support service
×

Czy może trader PAMM zmienić wielkość prowizji dla partnera PAMM?

Tak, inwestycje, które znajdowały się na koncie tradera PAMM przed zmianą wielkości prowizji, będą przetwarzane zgodnie z prowizją ustaloną wcześniej przez tradera PAMM. Trader PAMM nie może obniżyć prowizji o więcej niż 10%.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""