Support service
×

Jak dzielone są straty między traderem a inwestorem? W zależności od wielkości udziału uczestniczącego w obrocie czy zgodnie z podziałem zysków?

Straty są dzielone proporcjonalnie do udziałów inwestorów i tradera na koncie. Procent zysku, który trader pobiera za zarządzanie funduszami, nie jest tutaj brany pod uwagę.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""