Support service
×

Czy otrzymuje partner nagrodę za handel przyciągniętego przez niego klienta (który został traderem PAMM).

Tak, otrzymuje, zgodnie z normalną procedurą.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""