Support service
×

Jeśli inwestor dokona wpłaty na swoje konto, otrzyma bonus, a następnie zainwestuje środki na kontach handlowych, czy bonus zostanie anulowany?

Jeśli całkowita kwota bonusów (w tym anulowanych bonusów) przekracza 30% aktualnego wolnego depozytu zabezpieczającego na koncie handlowym inwestora PAMM po dokonaniu inwestycji, część bonusu, która stanowi tę różnicę, zostaje anulowana.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""