Support service
×

Jeśli inwestor PAMM włączył opcję rollover, czy trader PAMM otrzyma swoją część zysku wypłaconego przez inwestora PAMM?

Tak, po złożeniu wniosku o włączenie opcji rollover część zysku wypłaconego przez inwestora zostaje przelana na konto tradera PAMM.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""