Support service
×

Co to jest rollover w systemie InstaForex PAMM?

Rollover to opcja, która pozwala wypłacić zysk bez zwrotu inwestycji. Opcja obejmuje również system podziału zysku pomiędzy inwestorem PAMM a traderem PAMM proporcjonalnie do udziału obu stron. Po tym, jak inwestor PAMM zażąda rolloveru, suma inwestycji dokonanej przez inwestora PAMM jest ponownie obliczana z uwzględnieniem części zysku wypłaconej przez inwestora PAMM. Jeśli inwestor PAMM zażąda rolloveru, zysk jest dzielony między tradera PAMM i inwestora PAMM proporcjonalnie do ich udziałów na koncie, podczas gdy inwestycje inwestora PAMM są ponownie przenoszone do projektu tradera PAMM.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""