Support service
×

Jakie dane osobowe tradera są widoczne dla inwestora PAMM?

Przed rozpoczęciem inwestycji inwestor PAMM może zobaczyć na liście monitorowania numer konta tradera PAMM, nazwę projektu, numery ICQ i Yahoo (zawsze), a także imię i nazwisko oraz adres e-mail tradera, jeśli są widoczne. Po zainwestowaniu możliwe jest wyświetlenie dodatkowych informacji.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""