Support service
×

Czy można odzyskać utracone środki bonusowe zdeponowane na koncie PAMM?

Środki bonusowe mogą zostać wypłacone z konta PAMM po tym, jak trader zamknie pozycje o całkowitym wolumenie odwrotnie proporcjonalnym do przeciętnego udziału tradera na tym koncie od czasu jego rejestracji. W przypadku określonych warunków dotyczących kont PAMM mogą istnieć rozbieżności między statystykami dotyczącymi bonusów a rzeczywistym wolumenem wykonanych transakcji niezbędnym do dokonania wypłaty środków bonusowych. Aby wypłacić środki bonusowe z konta handlowego, prześlij wniosek na adres [email protected]

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""