Support service
×

Procedura przyznawania nagrody w konkursie piękności InstaForex 2020

1. Wyniki Konkursu ogłaszane są w ciągu 14 dni od zakończenia głosowania internetowego.
 
2. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się na wystawie ShowFx World (Firma zastrzega sobie prawo do określenia miejsca i terminu przeprowadzenia wystawy).
 
3. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na udział w Ceremonii Wręczenia Nagród. W przypadku, gdy uczestnik nie pojawi się na Ceremonii Wręczenia Nagród, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi w rankingu.
 
4. Zwycięzca wyraża zgodę:
 
- do wywiadów, w tym w radiu, telewizji i innych mediach;
 
- wykorzystywania jej wizerunku (zdjęcia itp.) przez Firmę w celach reklamowych;
 
- ta pełna nazwa będzie używana przez Firmę do celów reklamowych bez dodatkowych opłat;
 
- wszelkie prawa autorskie do materiałów reklamowych wykonanych przy użyciu obiektów określonych w niniejszym paragrafie będą należeć do Firmy.

5. Zwycięzca zobowiązuje się do dostarczenia Firmie dokumentów potwierdzających tożsamość przed odebraniem nagrody. W przypadku odmowy udostępnienia dokumentów lub rozbieżności między danymi profilu a danymi w dowodzie osobistym zwycięzca traci prawo do nagrody.

Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""