Support service
×

Czy narodowość uczestnika wpływa na możliwość udziału w konkursie?

Nie. Narodowość uczestnika nie wpływa na możliwość udziału w konkursie.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""