Support service
×

Jak mogę odebrać swoją nagrodę?

Aby otrzymać nagrodę, zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konto handlowe w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Administracja wyśle Ci wiadomość e-mail i poprosi o podanie niezbędnych danych niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. Nagroda nie może zostać wypłacona, jednakże wszelkie zyski uzyskane z nagrody mogą zostać wypłacone bez żadnych ograniczeń.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""