Support service
×

Jak odebrać nagrodę?

1. Zwycięzca może odebrać nagrodę w przedstawicielstwie firmy w Kaliningradzie lub Moskwie w Rosji, a także w dowolnym miejscu na świecie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 
2. Zwycięzca może odebrać nagrodę tylko po sprawdzeniu ważności dowodu osobistego i podpisaniu Świadectwa Odbioru. Świadectwo Odbioru musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane identyfikacyjne oraz numer telefonu z kodem kraju i miasta. W przypadku, gdy zwycięzca nie poda wymaganych informacji, zostanie automatycznie pozbawiony prawa do otrzymania nagrody.
 
3. W przypadku, gdy zwycięzca nie może odebrać nagrody osobiście, może zostać sporządzony akt przekazania nagrody drugiej osobie na podstawie notarialnego pełnomocnictwa udzielonego przez zwycięzcę.
 
4. Po otrzymaniu nagrody uczestnik konkursu jest odpowiedzialny za opłacenie podatków i inne obowiązkowe opłaty ustalone przez rząd.
 
5. Zwycięzca może otrzymać konto o wartości 300 000 USD zamiast nagrody. Ten typ konta handlowego ma pewne cechy szczególne.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""