Support service
×

Według której strefy czasowej przeprowadzane są konkursy InstaForex?

GMT+02 jest używany jako standardowy czas dla konkursów i handlu opcjami. Przejście na czas letni/zimowy odbywa się według standardów amerykańskich w drugą niedzielę marca i pierwszą niedzielę listopada.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""