Support service
×

Czy mogę użyć mojego starego konta konkursowego, aby wziąć udział w nowym konkursie, czy muszę otworzyć nowe?

W każdym nowym konkursie należy otwierać nowe konto, ponieważ konto bieżące jest dostępne dopiero w czasie trwania kolejnego etapu konkursu.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""