Support service
×

Zająłem nagradzane miejsce w tabeli konkursowej. Jakie dane i dokumenty mam podać?

Zgodnie z warunkami konkursu, wyniki konkursu są publikowane w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu i po przeprowadzeniu przez firmę wszystkich niezbędnych procedur weryfikacyjnych. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w sekcji Zwycięzcy konkursu na stronie internetowej. Firma wyśle Ci powiadomienie e-mailem i poprosi o podanie niezbędnych danych.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""