Support service
×

Jakie są wymagania dla uczestników?

1. Posiadacze kont InstaForex mogą brać udział we wszystkich etapach konkursu.

2. Każdy uczestnik powinien być zarejestrowany na stronie InstaForex.

3. Podczas rejestracji uczestnicy powinni podać autentyczne dane, w tym imię i nazwisko zapisane w dowodzie oraz ważny adres e-mail.

4. Jeśli Firma wykryje, że handel na dwóch lub więcej kontach jest prowadzony z tego samego adresu IP, zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji ich właściciela (-li). Dlatego stanowczo odradzamy używanie modemów GPRS i 3G.

5. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dowolnego uczestnika bez wyjaśnienia, jak również do dyskwalifikacji każdego uczestnika w trakcie lub po zakończeniu konkursu z wyjaśnieniem przyczyny. Otwieranie przeciwnych zleceń o dużym wolumenie z tymi samymi parami walutowymi na różnych kontach handlowych w przybliżeniu w tym samym czasie, a także wykorzystywanie błędów w przepływie kwotowań w celu uzyskania gwarantowanego zysku to tylko niektóre z powodów dyskwalifikacji.

6. Udział bliskich krewnych w konkursie jest zabroniony. Jeżeli jakiekolwiek dane rejestracyjne z konta uczestnika pokrywają się z danymi rejestracyjnymi innego uczestnika, firma może uznać to za przyczynę dyskwalifikacji.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu dostępne są tutaj.


Proszę wypełnić poniższy formularz:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""